Contact Support

KHU DÂN CƯ BÀU XÉO

KHU DÂN CƯ BÀU XÉO

Contruction: KHU DÂN CƯ BÀU XÉO

Address: Trảng Bom, Đồng Nai

Scale: Thuộc dự án Khu dân cư Bàu xéo

Invester: KHU DÂN CƯ BÀU XÉO

Date: 11/2013/HĐXD/DONAR ngày 15/07/2014

Task: Tư vấn giám sát