Contact Support

CHUNG CƯ TÂN TẠO 1 - LÔ A

CHUNG CƯ TÂN TẠO 1 - LÔ A

Contruction: CHUNG CƯ TÂN TẠO 1 - LÔ A

Address: Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh

Scale: 22 Chu Kỳ

Invester: CHUNG CƯ TÂN TẠO 1 - LÔ A

Date: 468/HĐKT ngày 28/12/2010

Task: Quan trắc công trình