Contact Support

CHUNG CƯ CAO CẤP KHẢI HOÀN

CHUNG CƯ CAO CẤP KHẢI HOÀN

Contruction: CHUNG CƯ CAO CẤP KHẢI HOÀN

Address:

Scale: Khối 2 01 tầng hầm, 01 trệt, 22 lầu

Invester: CHUNG CƯ CAO CẤP KHẢI HOÀN

Date: 100/HĐKT ngày 20/01/2009

Task: Quan trắc công trình