Liên hệ hỗ trợ

Tin xây dựng

Tính toán độ võng các cấu kiện dầm, sàn từ kết quả quan trắc độ chênh cao dầm, sàn trong quá trình kiểm định công trình

Tính toán độ võng các cấu kiện dầm, sàn từ kết quả quan trắc độ chênh cao dầm, sàn trong quá trình kiểm định công trình
Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Quốc Tế nhận được câu hỏi của bạn đọc gửi về mục hỏi đáp: …

đọc thêm

Kiểm định chứng nhận đảm bảo khả năng an toàn chịu lực nhà xưởng may mặc

Kiểm định chứng nhận đảm bảo khả năng an toàn chịu lực nhà xưởng may mặc
Kiểm định nhằm xác định chất lượng hiện trạng kết cấu công trình, tính toán kiểm tra khả năng chịu lực, đánh giá độ an toàn của công trình…

đọc thêm

Tư vấn giám sát chất lượng công trình tại Vĩnh Long

Tư vấn giám sát chất lượng công trình tại Vĩnh Long
Nhiệm vụ chính của đơn vị tư vấn giám sát chất lượng công trình …

đọc thêm

Kiểm định chứng nhận và đánh giá độ an toàn của công trình tại huyện Long Hồ - Vĩnh Long

Kiểm định chứng nhận và đánh giá độ an toàn của công trình tại huyện Long Hồ - Vĩnh Long
Mục đích kiểm định nhằm xác định chất lượng hiện trạng kết cấu công trình, tính toán kiểm tra khả năng chịu lực, đánh giá độ an toàn của…

đọc thêm

Kiểm định chứng nhận chất lượng, đánh giá độ an toàn của công trình tại KCN Bình Minh Vĩnh Long

Kiểm định chứng nhận chất lượng, đánh giá độ an toàn của công trình tại KCN Bình Minh Vĩnh Long
Mục đích nhằm xác định chất lượng hiện trạng kết cấu công trình, tính toán, kiểm tra khả năng chịu lực, đánh giá độ an toàn của công trình …

đọc thêm

QCVN 04:2019/BXD: Diện tích tối thiểu đối với nhà chung cư

QCVN 04:2019/BXD: Diện tích tối thiểu đối với nhà chung cư
Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 21/2019/TT-BXD về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư (QCVN 04:2019/BXD). …

đọc thêm

Cây xăng tại đô thị phải cách trường học ít nhất 50m

Cây xăng tại đô thị phải cách trường học ít nhất 50m
Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 22/2019/TT-BXD quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành …

đọc thêm

Danh sách 59 văn bản QPPL lĩnh vực xây dựng hết hiệu lực toàn bộ

Danh sách 59 văn bản QPPL lĩnh vực xây dựng hết hiệu lực toàn bộ
Ngày 20/01/2020, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 56/QĐ-BXD về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực…

đọc thêm

Ban hành 06 loại định mức xây dựng

Ban hành 06 loại định mức xây dựng
Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 10/2019/TT-BXD về định mức xây dựng. …

đọc thêm

Hướng dẫn mới về xác định, quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Hướng dẫn mới về xác định, quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 09/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. …

đọc thêm

Đất nằm trong quy hoạch được ghi chú như thế nào trên Sổ đỏ?

Đất nằm trong quy hoạch được ghi chú như thế nào trên Sổ đỏ?
Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng…

đọc thêm