Liên hệ hỗ trợ

NHÀ XƯỞNG

NHÀ XƯỞNG

Công trình: NHÀ XƯỞNG

Địa điểm: Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương

Quy mô: 2.000 m2

Chủ đầu tư: VIETNAM INTERNATIONAL ADJUSTER

Hợp đồng: 246/2019/HĐKT

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng công trình