Liên hệ hỗ trợ

Nhà ở Sinh viên tập trung khu vực thành phố Cao Lãnh

Nhà ở Sinh viên tập trung khu vực thành phố Cao Lãnh

Công trình: Nhà ở Sinh viên tập trung khu vực thành phố Cao Lãnh

Địa điểm: Phường Hoà Thuận, Cao Lãnh, Đồng Tháp

Quy mô:

Chủ đầu tư:

Hợp đồng:

Nhiệm vụ thực hiện: