Liên hệ hỗ trợ

KIỂM ĐỊNH NGUYÊN NHÂN SỰ CỐ TẠI BÌNH ĐỊNH

KIỂM ĐỊNH NGUYÊN NHÂN SỰ CỐ TẠI BÌNH ĐỊNH

Công trình: KIỂM ĐỊNH NGUYÊN NHÂN SỰ CỐ TẠI BÌNH ĐỊNH

Địa điểm: An Nhơn, Bình Định

Quy mô: 25.000 m2

Chủ đầu tư: VRS

Hợp đồng: ICCI2621

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định xác định nguyên nhân sự cố công trình