Liên hệ hỗ trợ

HD Bank Chi Nhánh Ba Đình

HD Bank Chi Nhánh Ba Đình

Công trình: HD Bank Chi Nhánh Ba Đình

Địa điểm: Toà nhà Đa Năng Icon a, 304 Đê La Thành, Hà Nội

Quy mô:

Chủ đầu tư:

Hợp đồng:

Nhiệm vụ thực hiện: