Liên hệ hỗ trợ

TP.HCM muốn điều chỉnh phí thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ

07/12/2017

TP.HCM muốn điều chỉnh phí thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ

Mức phí thấp nhất là 650.000 đồng và cao nhất là 1.650.000 đồng/hồ sơ thẩm định cấp sổ đỏ.

Theo Văn phòng UBND TP.HCM, thành phố đã trình HĐND Thành phố mức thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, giữ nguyên mức thu như trước đây đối với trường hợp giao, cho thuê đất.

Đối với trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, mức thu được đề nghị điều chỉnh như sau: 

 

Nguồn: Văn phòng UBND TP.HCM.  

 

HUYỀN TRÂM