Liên hệ hỗ trợ

Thực hiện tốt hơn công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng

28/03/2017

Hoàn thành tốt các nhiệm vụ 2013

Trình bày tại hội nghị, Phó Cục trưởng Lê Quang cho biết: Trong năm 2013, Cục triển khai thực hiện một khối lượng lớn công việc, với nhiều hoạt động, chương trình, dự án và đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Doanh thu năm 2013 của Cục là 7,545 tỷ đồng, đạt 107% kế hoạch.

Nhấn mạnh trước hết ở công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), ông Quang cho biết, Cục đã chỉ đạo nhằm bổ sung hoàn thiện hệ thống VBQPPL về quản lý chất lượng công trình xây dựng (CLCTXD) theo hướng tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát của cơ quan chuyên môn về xây dựng trong quản lý chất lượng xây dựng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, góp phần giải quyết những bất cập, vướng mắc trong công tác quản lý, nâng cao hiệu lực và hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về CLCTXD.

Cục phối hợp với các địa phương, bộ, ngành tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ trên cả nước Nghị định số 15/2013/NĐ-CP và các thông tư hướng dẫn. Đến nay, Nghị định này đã bước đầu đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến tích cực trong tăng cường kiểm soát chất lượng, góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình, giảm thiểu sự cố trong thi công xây dựng, nâng cao hiệu quả đầu tư.

Bên cạnh đó, Cục đã tham mưu cho Bộ kịp thời xử lý giải quyết, xử lý một số vấn đề nóng liên quan đến chất lượng và an toàn xây dựng như: Công tác quản lý an toàn hồ đập thủy lợi, thủy điện; vấn đề đảm bảo an toàn cho các công trình dạng tháp; an toàn cho hệ thống giàn giáo sử dụng trong thi công xây dựng công trình; ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, gió bão đến các công trình xây dựng…

Với vai trò là cơ quan thường trực của HĐNTNN, Cục đã thực hiện nhiệm vụ tổ chức, điều phối các hoạt động của Hội đồng và Tổ chuyên gia giúp việc cho Hội đồng. Các hoạt động kiểm tra của Hội đồng năm qua đã được tăng cường, kịp thời phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn các chủ đầu tư xử lý những vấn đề kỹ thuật phát sinh, góp phần kiểm soát chặt chẽ hơn chất lượng các công trình trọng điểm, công trình quan trọng quốc gia do Thủ tướng Chính phủ giao.

Tuy nhiên, ông Quang cho rằng trong năm qua, công tác triển khai nhiệm vụ của Cục còn gặp những bất cập. Đó là, kiểm tra, hướng dẫn về công tác quản lý CLCTXD tại các địa phương còn hạn chế do khó khăn về kinh phí.

Tiến độ triển khai thực hiện các dự án sự nghiệp kinh tế, đề tài KHCN nhìn chung còn chậm. Một số công việc chưa được hoàn thành theo tiến độ yêu cầu. Việc thu xếp vốn để thực hiện Đề án 1511 trong những năm tới gặp khó khăn, do vậy, rất cần sự tác động của lãnh đạo Bộ đối với các Bộ, ngành liên quan.

Báo cáo cho biết, trong 2014, Cục vẫn tập trung trọng điểm ở công tác xây dựng VBQPPL, kịp thời trình Bộ ban hành một số thông tư như: Thông tư hướng dẫn giám định tư pháp trong xây dựng, thông tư về quản lý chất lượng nhà ở riêng lẻ…

Thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về CLCTXD, trong đó, tiếp tục phổ biến, hướng dẫn Nghị định 15; triển khai những nội dung mới của Nghị định 15; đánh giá an toàn các đập thủy điện, thủy lợi trên toàn quốc.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra sự tuân thủ các quy định về quản lý CLCTXD của các chủ thể trong các khâu khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu... Nghiên cứu và đề xuất giải pháp, chương trình xây dựng công trình vùng gió bão, trong đó, chú trọng đến nhà và các công trình dạng tháp.

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Hội đồng NTNN các công trình xây dựng; thực hiện nhiệm vụ giúp Bộ trưởng quản lý chất lượng các công trình do Bộ làm chủ đầu tư và các hoạt động khác….

Bám sát vào công việc trọng điểm xây dựng VBQPPL

 

Đồng tình, ghi nhận với những kết quả đạt được của Cục Giám định trong năm 2013, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Nghị biểu dương những hoạt động nổi bật đó là: Công tác tổ chức kiện toàn tổ chức nhân sự; soạn thảo văn bản QPPL; tham gia góp ý sửa đổi luật Xây dựng, thông tư giám định tư pháp…

Chủ trì tham mưu cho Bộ ban hành Nghị định 15 và một số thông tư liên quan; tổ chức phổ biến VBQPPL tại các tỉnh thành. Đặc biệt là việc nhanh chóng giải quyết các sự kiện nóng trong quản lý CLCTXD, an toàn xây dựng…

Tuy nhiên, bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng lưu ý, Cục Giám định cần phải tổ chức làm việc với các tỉnh thành, địa phương, Bộ ngành nhiều hơn để đảm bảo tăng cường hơn công tác quản lý nhà nước về CLCTXD. Xây dựng đội ngũ công nhân viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới…

Nhất trí với những nhiệm vụ của Cục đặt ra trong năm 2014, Thứ trưởng chỉ đạo Cục Giám định bám sát vào công việc trọng điểm xây dựng VBQPPL. Tiến hành đánh giá lại các tác động hiệu quả cơ chế chính sách, VBQPPL để xem xét những hạn chế để điều chỉnh phù hợp thực tế. Làm tốt công tác tuyên truyền để chính sách đi vào cuộc sống, nhận lại phản hồi từ thực tế…

Bên cạnh đó, Cục cần chủ động hơn trong công tác quản lý nhà nước các hoạt động xây dựng. Làm tốt công tác giúp việc, phục vụ Hội đồng NTNN. Quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; triển khai có hiệu quả các đề án, dự án sự nghiệp kinh tế và chăm lo đời sống cán bộ nhân viên tốt hơn.

Nhân dịp này, Cục Giám định báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2013 và trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

Theo Báo Xây dựng điện tử