Liên hệ hỗ trợ

Sẽ đình chỉ công trình xây dựng khi có dấu hiệu vi phạm vệ sinh môi trường

12/03/2018

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 02/2018/TT-BXD quy định về trách nhiệm bảo vệ môi trường của chủ dự án, nhà thầu thi công trong thi công các công trình xây dựng. 

Sẽ đình chỉ các công trình xây dựng có dấu hiệu vi phạm vệ sinh môi trường – Ảnh minh họa

Theo đó, chủ dự án sẽ có trách nhiệm: Lập kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường trên cơ sở chương trình quản lý môi trường trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường đã được cấp có thẩm quyền xác nhận theo quy định.

Thông tư quy định rõ trách nhiệm, chế độ báo cáo trong công tác bảo vệ môi trường của của chủ dự án cũng như chủ thầu thi công trong quá trình thi công, xây dựng công trình. Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường bằng văn bản định kỳ 01 (một) lần/năm và gửi về Sở Xây dựng trước ngày 31/12 hàng năm.

Thông tư này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2018.

Theo Minh Minh (T/h)