Liên hệ hỗ trợ

Hướng dẫn xử lý vướng mắc trong thực hiện hợp đồng xây dựng

07/07/2017

(Xây dựng) – Về việc hướng dẫn xử lý vướng mắc trong hợp đồng xây dựng các gói thầu thực hiện công tác đấu thầu sau ngày 26/12/2012, mới đây Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1508/BXD-KTXD hướng dẫn UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện.

 

Trong quá trình quyết toán các công trình của các nhà thầu xây dựng trên địa bàn đối với hợp đồng xây dựng sử dụng vốn Nhà nước đã tổ chức đấu thầu, ký kết hợp đồng sau ngày 26/12/2012, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã gặp phải một số khó khăn – vướng mắc.


Ảnh minh họa.

Theo hợp đồng thi công xây dựng đã được ký kết giữa chủ đầu tư và các nhà thầu thì hình thức hợp đồng là hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, được căn cứ theo các quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 7/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Căn cứ theo quy định tại Điều 18 và Điều 19, Nghị định số số 48/2010/NĐ-CP ngày 7/5/2010 thì việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng phải phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng và các nội dung thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết giữa các bên, không trái với quy định tại hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu) và các quy định pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng.

Liên quan đến nội dung nói trên, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 23/BXD-KTXD ngày 22/6/2016 trả lời Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Vũng Tàu, đồng thời tham khảo theo văn bản số 700/BXD-KTXD ngày 6/4/2015 của Bộ Xây dựng trả lời cho Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai. Theo nội dung 2 văn bản nói trên thì đối với các hợp đồng xây dựng có giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh đã ký kết, nếu trong hợp đồng các bên không thỏa thuận điều chỉnh lại định mức khi Bộ Xây dựng công bố định mức mới thì giá hợp đồng không phải điều chỉnh cho những thay đổi này và việc thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo nội dung đã ký kết và quy định của pháp luật liên quan áp dụng cho hợp đồng.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện thanh toán, quyết toán, còn một số ý kiến băn khoăn giữa quy định tại Nghị định số 121/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở với nội dung trả lời nói trên của Bộ Xây dựng. Có ý kiến cho rằng, không thực hiện thanh toán quyết toán các hợp đồng, mà phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Khoản 5 Điều 9 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho rằng: Theo căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 9 Nghị định 121/NĐ-CP biện pháp khắc phục hậu quả (áp dụng cho cả trường hợp đã tổ chức đầu thầu) chỉ áp dụng đối với các trường hợp vừa hoàn thành công tác đấu thầu, chưa ra quyết định trúng thầu, đang đàm phán, thương thảo hợp đồng; hoặc đã thương thảo hợp đồng nhưng chưa ký kết hợp đồng. Đối với các trường hợp nêu trên, hợp đồng đã ký kết và thi công xong, các công trình đã được đưa vào sử dụng (từ 2-3 năm), nếu phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả như quy định tại khoản 5 Điều 9 Nghị định 121/NĐ-CP sẽ gây khiếu kiện kéo dài, không công bằng, bình đẳng giữa các bên.

Mặt khác, theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP, thì hợp đồng xây dựng có hiệu lực là cơ sở pháp lý cao nhất mà bên giao thầu, bên nhận thầu và các bên liên quan có nghĩa vụ thực hiện; các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan kiểm soát, cấp phát, cho vay vốn, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan có liên quan khác phải căn cứ vào nội dung hợp đồng xây dựng có hiệu lực pháp lý để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định, không được xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hợp đồng.

Để có cơ sở giải quyết vướng mắc theo kiến nghị của tập thể các nhà thầu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Bộ Xây dựng cho rằng: Hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự nên chịu sự điểu chỉnh của cả pháp luật xây dựng và pháp luật dân sự. Việc thanh toán, quyết toán, điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng phải được thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với Hồ sơ mời thầu.

Đối với trường hợp hợp đồng xây dựng đã ký kết và công trình xây dựng đã được thi công xong, được nghiệm thu đưa vào sử dụng (từ 2-3 năm), đồng thời nội dung trong hợp đồng không thỏa thuận điều chỉnh lại định mức khi Bộ Xây dựng công bố định mức mới (như đã nêu trong văn bản số 5189/UBND-VP), thì UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện thanh toán, quyết toán theo nội dung hợp đồng đã ký kết phù hợp với qui định của pháp luật và theo hướng dẫn tại văn bản số 23/BXD-KTXD ngày 22/6/2016, không lập lại dự toán để thanh toán, quyết toán hợp đồng.

Theo Tuyết Hạnh - baoxaydung.com.vn