Liên hệ hỗ trợ

Hải Phòng: Giám đốc Sở Xây dựng chia sẻ về những quy định trong cấp phép xây dựng

01/10/2018

(Xây dựng) - Để cụ thể hoá các quy định của Luật Xây dựng trong việc quản lý và cấp phép xây dựng, UBND TP Hải Phòng đã ban hành các văn bản, quyết định dưới luật quy định về cấp phép xây dựng trên địa bàn.

Nhưng, vấn đề là hiện nay trên địa bàn thành phố vẫn còn tồn tại tình trạng cơ quan cấp phép xây dựng của các quận, huyện áp dụng các quy định, quy chuẩn khác nhau trong việc cấp phép. Người dân thì chạy ngược chạy xuôi vì chưa hiểu rõ quy định.


Ông Phùng Văn Thanh - Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng.

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Báo điện tử Xây dựng đã có cuộc phỏng vấn với ông Phùng Văn Thanh - Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng về các quy định trong cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố hiện nay.

PV: Thưa ông, theo tìm hiểu, hiện nay trên địa bàn thành phố, có nơi áp dụng quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2008/BXD với khu vực có quy hoạch phân khu 1/2000 mà chưa có thiết kế đô thị, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 để cấp phép xây dựng nhà ở cho dân nhưng có nơi lại không áp dụng quy chuẩn này. Xin ông cho biết đâu mới là quy định đúng?

Ông Phùng Văn Thanh: Trường hợp cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị, điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ được quy định tại Điều 93 Luật Xây dựng năm 2014, trong đó tại Khoản 2 có quy định: “Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 điều này và phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng; Đối với nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành”.

Về quy hoạch, đến nay các quận trên địa bàn thành phố đã có quy hoạch phân khu 1/2000, một số tuyến đường đã có thiết kế đô thị riêng và UBND thành phố đã ban hành quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị chung TP Hải Phòng, được ban hành kèm theo Quyết định số 1339/2016/QĐ-UBND ngày 11/7/2018 của UBND thành phố, trong đó tại Khoản 5, Điều 3 của quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị chung TP Hải Phòng quy định: “Đối với khu vực chưa có quy hoạch, thiết kế đô thị riêng thì việc quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan phải tuân thủ quy chế này và các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành”.

Do vậy, việc các quận áp dụng quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2008/BXD với khu vực có quy hoạch phân khu 1/2000 mà chưa có thiết kế đô thị, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 để cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị là cần thiết.

PV: Xin ông cho biết cụ thể hơn về điều kiện để cấp phép xây dựng trên địa bàn TP Hải Phòng hiện nay ?

Ông Phùng Văn Thanh: Việc cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn TP Hải Phòng được các cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp của UBND thành phố thực hiện trên cơ sở căn cứ các quy định tại Luật Xây dựng năm 2014 và các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Xây dựng hướng dẫn triển khai thực hiện Luật Xây dựng, trong đó điều kiện cấp giấy phép xây dựng được quy định tại các điều: 91, 92, 93 và 94 của Luật Xây dựng, đồng thời căn cứ vào quy định của TP Hải Phòng tại Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 của UBND thành phố về việc ban hành quy định chi tiết một số nội dung về cấp phép xây dựng trên địa bàn TP Hải Phòng (Điều 4: Điều kiện cấp giấy phép xây dựng).

PV: Nhiều người dân có đất trong khu vực quy hoạch được phép xây 7 tầng trở lên nhưng không biết phải xin phép xây dựng ở đâu vậy xin ông cho biết họ phải xin phép ở đâu và hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng gồm những gì?

Ông Phùng Văn Thanh: Theo Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 ban hành quy định chi tiết một số nội dung về cấp phép xây dựng trên địa bàn TP Hải Phòng, trong đó quy định về việc UBND thành phố phân cấp cho các cơ quan có thẩm quyền trong việc cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn TP Hải Phòng.

Căc cứ các quy định tại Điểm e, Khoản 1, Điều 3 Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 của UBND thành phố và đối chiếu với các quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị có quy mô từ 7 tầng trở lên thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của Sở Xây dựng.

Về trình tự, thủ tục thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng đã được UBND thành phố quy định tại Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 của UBND TP Hải Phòng về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng trên địa bàn TP Hải Phòng, trong đó quy định cụ thể về thành phần hồ sơ, các mẫu đơn, tờ khai, lệ phí, thời gian thực hiện thủ tục hành chính.


Công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị, các tuyến đường thuộc khu vực trung tâm thành phố thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Xây dựng Hải Phòng.

PV: Xin ông cho biết cụ thể hơn về việc khi người dân muốn xây nhà phải đến đâu để xin phép xây dựng?

Ông Phùng Văn Thanh: Theo quy định tại Khoản 1, Điều 89, Luật Xây dựng năm 2014: “Trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2

Như đã nói, UBND TP Hải Phòng cũng đã ban hành Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND về việc ban hành quy định chi tiết một số nội dung về cấp phép xây dựng trên địa bàn TP Hải Phòng, trong đó quy định về việc UBND thành phố phân cấp cho các cơ quan có thẩm quyền trong việc cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố.

Cụ thể tại Điều 3, Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND của UBND TP Hải Phòng quy định: Tuỳ theo cấp công trình, loại công trình và vị trí địa lý của công trình mà người dân hoặc tổ chức đến cơ quan cấp phép xây dựng tại UBND các quận, huyện; Ban quản lý KKT Hải Phòng hay Sở Xây dựng Hải Phòng để xin cấp phép xây dựng.

Theo Mỹ Hạnh