Liên hệ hỗ trợ

Bộ Xây dựng bãi bỏ 2 quy hoạch sản phẩm

30/07/2019

(BĐT) - Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 655/QĐ-BXD bãi bỏ 2 quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

2 quy hoạch được bãi bỏ là Quy hoạch phát triển vật liệu gốm, sứ xây dựng và đá ốp lát ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 được phê duyệt theo Quyết định số 1586/QĐ-BXD ngày 30/12/2014 và Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 được phê duyệt theo Quyết định số 507/QĐ-BXD ngày 27/4/2015.

Cao Dung - baodauthau.vn