Liên hệ hỗ trợ

Vốn ưu đãi mua nhà: Hứa tuần tới sẽ có tiền

28/03/2017

Ngày 03/6/2013, NHNN đã tổ chức "Ký kết Hợp đồng nguyên tắc" về việc cho vay hỗ trợ nhà ở giữa NHNN với các NHTM. Theo báo cáo của Vụ Tín dụng, các ngân hàng đã tích cực triển khai đến tất cả các chi nhánh trong cả nước, đồng thời ban hành văn bản hướng dẫn triển khai cho vay hỗ trợ nhà ở trong toàn hệ thống.

Theo Vụ Tín dụng - NHNN, riêng với đối tượng thu nhập thấp sẽ có hướng dẫn cụ thể hơn.

Theo đó, hông tư 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 của NHNN (Thông tư 11) và Thông tư 07 của Bộ Xây dựng đã quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện vay vốn và giao cho các NHTM.

 

Riêng việc hướng dẫn về đối tượng thu nhập thấp thuộc trách nhiệm hướng dẫn của Bộ Xây dựng. NHNN sẽ có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng giải thích cụ thể về vấn đề này để có cách hiểu thống nhất về đối tượng thu nhập thấp làm cơ sở cho các ngân hàng thực hiện cho vay.

Mua nhà từ 7/1 mới được vay

Vụ Tín dụng giải thích về nguyên tắc và nêu rõ chính sách hỗ trợ chỉ được thực hiện khi Thông tư có hiệu lực thi hành, không được hồi tố.

Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho người dân ký hợp đồng mua nhà từ ngày chính sách hỗ trợ về nhà ở được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết 02/NQ-CP (ngày 07/01/2013), với mục đích tạo cơ hội cho những người có khó khăn về nhà ở có được chỗ ở phù hợp, đồng thời giảm hàng tồn kho nhà ở (những căn hộ chưa bán được), Thông tư 11 đã quy định điều kiện để được xem xét vay vốn là cá nhân có hợp đồng ký kết với chủ đầu tư kể từ ngày 07/01/2013 và doanh nghiệp cần vốn để trả các chi phí chưa thanh toán phát sinh từ ngày 07/01/2013 (không bao gồm chi phí thuế) để thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, dự án nhà ở thương mại chuyển đổi công năng sang dự án nhà ở xã hội.

Đối với những hợp đồng đã ký trước ngày 07/01/2013, khách hàng đã có phương án tài chính để mua nhà trước khi Chính phủ có chính sách hỗ trợ thì sẽ không được hồi tố để hưởng chính sách này.

Các điều kiện vay vốn

Đối với doanh nghiệp, là các chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại chuyển đổi công năng sang nhà ở xã hội được Bộ xây dựng tổng hợp, công bố.

Đối với khách hàng mua, thuê, thuê mua nhàở xã hội, khách hàng phải có hợp đồng đã ký với chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh, thành phố. Với nhà ở thương mại, khách hàng phải có hợp đồng đã ký với chủ đầu tư mà căn nhà (căn hộ) mua phải đáp ứng các điều kiện quy định trong Thông tư 07/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Vì vậy, người dân có thể chủ động lựa chọn căn nhà theo các quy định nêu trên hoặc thông qua chủ đầu tư dự án để có thỏa thuận 3 bên (ngân hàng - chủ đầu tư - khách hàng vay) để thực hiện mua, thuê, thuê mua nhà ở.

Thông tư 11/2013/TT-NHNN của NHNN đã quy định thời hạn cho vay đối với khách hàng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội và thuê, mua nhà ở thương mại tối thiểu là 10 năm. Trường hợp khách hàng có nhu cầu vay dưới 10 năm thì khách hàng được thỏa thuận với ngân hàng thời hạn cho vay thấp hơn thời hạn cho vay tối thiểu.

Một số ngân hàng có quy định sẽ thu phí trả nợ trước hạn của khách hàng. Về nguyên tắc, ngân hàng được quyền thu phí trả nợ trước hạn theo quy định của pháp luật vì khách hàng đã vi phạm cam kết. Tuy nhiên, đây là chương trình tín dụng chính sách của Nhà nước về hỗ trợ nhà ở, do vậy NHNN đã đề nghị các ngân hàng không thu phí trả nợ trước hạn của khách hàng.

Theo Vef.vn