Contact Support

VIỆT NAM QUỐC TỰ

VIỆT NAM QUỐC TỰ

Contruction: VIỆT NAM QUỐC TỰ

Address: 242 Đường 3 Tháng 2, Phường 14, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh

Scale: 20.000 m2

Invester: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Tp Hồ Chí Minh

Date: 01/2016/HĐKT ngày 05/01/2015

Task: Thẩm tra thiết kế