Contact Support

DỰ ÁN GRAND WORLD

DỰ ÁN GRAND WORLD

Contruction: DỰ ÁN GRAND WORLD

Address: Phú Quốc, Kiên Giang

Scale:

Invester: ldg

Date: 34/2015/HĐKT

Task: Thẩm tra thiết kế và dự toán